• Gliog air àireamh a’ chlàir fhèin airson an tar-sgrìobhadh fhaicinn

Clàran

Àireamh a' ChlàirSeòrsaTiotal a' ChlàirFiosraiche (+ Àireamh an Neach)Sgìre ThùsailFaidCruinneachadh
2981SgeulachdTaibhse a thàinig gu taigh anns an robh cèilidhAn Caiptean Dùghall MacCormaig (303)Muile00:07:11Sgoil Eòlais na h-Alba
4252SgeulachdNa tachartasan annasach aig Fionn na òigeDòmhnall Moireasdan (33)Muile00:07:52Sgoil Eòlais na h-Alba
20695SgeulachdAn triùir glic 's an triùir gòrachPàdraig MacCarmaig (2275)Beinn na Fadhla00:13:59Urras Nàiseanta na h-Alba
20790SgeulachdAn tè a bha ag ithe teangannan nam martAonghas MacIlleMhaoil (3218)Beinn na Fadhla00:07:10Urras Nàiseanta na h-Alba
23094SgeulachdMac Rìgh ÈireannDonnchadh MacDhòmhnaill (616)Uibhist a Deas00:30:06BBC
34345
SgeulachdMac an duine uasail agus nighean na banntraichSeumas MacFhionghain (3471)Barraigh00:16:43Urras Nàiseanta na h-Alba
35128
SgeulachdCatrìona nam BòcanPeigi NicRath (4041)Uibhist a Deas00:18:49Urras Nàiseanta na h-Alba
39695SgeulachdCoinneach Odhar agus a' chlachPeigi NicDhòmhnaill (4884)Uibhist a Deas00:04:12Sgoil Eòlais na h-Alba
40664SgeulachdCù Chulainn agus an Donn-ghuaillfhionnAonghas MacIllFhialain (3264)Uibhist a Deas00:12:46Sgoil Eòlais na h-Alba
42055SgeulachdNochd duine mòr agus gheàrd e boireannach a bha a’ coiseachd dhachaighRuairidh MacFhionghain (4895)Uibhist a Deas00:03:08Sgoil Eòlais na h-Alba
44578SgeulachdTè nan cruidheanAonghas MacIllFhialain (3264)Uibhist a Deas00:07:49Urras Nàiseanta na h-Alba
44584SgeulachdIasgair Chinn t-SàileAonghas MacIllFhialain (3264)Uibhist a Deas00:06:34Urras Nàiseanta na h-Alba
47936SgeulachdMar a dh'fhairtlich air maor duine a chur às an fhearannDòmhnall Iain MacDhòmhnaill (645)Uibhist a Deas00:03:08Sgoil Eòlais na h-Alba
51723SgeulachdDùn Bhuirgh na theineAnna NicIain (639)Barraigh00:03:58Urras Nàiseanta na h-Alba
93505SgeulachdAisling mun ulaidhDòmhnall Mac an t-Saoir (5082)Uibhist a Deas00:18:34Urras Nàiseanta na h-Alba
93664SgeulachdMacMhuirich agus am bodach mì-nàdarrachDòmhnall Mac an t-Saoir (5082)Uibhist a Deas00:11:21Sgoil Eòlais na h-Alba
104312SgeulachdNighean a chunnaic bòcan air ÈiseabhalMòr Chaimbeul (3469)Uibhist a Deas00:01:58Urras Nàiseanta na h-Alba
105816SgeulachdAn tè a dh'fhuirich oidhche ann an caisteal far an robh taibhsePàdraig MacCarmaig (2275)Beinn na Fadhla00:05:42Sgoil Eòlais na h-Alba
106208
SgeulachdAn Greusaiche Buidhe ann an sìtheanAn t-Urr. Tormod Dòmhnallach (568)An t-Eilean Sgitheanach00:12:48Sgoil Eòlais na h-Alba
8705FiosrachadhTaigh Mòr RatharsairFearchar MacIllFhinnein (1293)Ratharsair00:11:08BBC
31545FiosrachadhPostaireachd air a' ChomraichCoinneach Dòmhnallach (4592)A' Chomraich00:06:53BBC
34962FiosrachadhEilthireachd a MhanitobaAonghas MacLeòid (7653)Beàrnaraigh na Hearadh00:03:50Sgoil Eòlais na h-Alba
35102FiosrachadhMgr Ailean agus a' GhriùthrachPeigi NicRath (4041)Uibhist a Deas00:04:23Urras Nàiseanta na h-Alba
36452FiosrachadhBliadhna na Croitearachd ann an LeòdhasDòmhnall Eòsaph MacDhòmhnaill (5058)Leòdhas00:07:18Sgoil Eòlais na h-Alba
42754FiosrachadhFuadaichean ann an LeòdhasPàdraig Stiùbhart (5567)Leòdhas00:02:51Sgoil Eòlais na h-Alba
60002FiosrachadhNaidheachdan à PabaighIain MacDhòmhnaill (6712)Na Hearadh00:14:11BBC
60769FiosrachadhManaidhean bàisCurstaidh NicAoidh (2239)Uibhist a Deas00:03:37Sgoil Eòlais na h-Alba
66555FiosrachadhLàithean òige ann an CàirinisCeit NicDhòmhnaill (579)Uibhist a Tuath00:17:36BBC
67324FiosrachadhSinnsearachd agus foghlamSomhairle MacGill-Eain (3338)Ratharsair00:47:31Sgoil Eòlais na h-Alba
67372FiosrachadhEachdraidh, sgoil, agus bàrdachdSomhairle MacGill-Eain (3338)Ratharsair00:52:27Sgoil Eòlais na h-Alba
67441FiosrachadhBuaidh na h-eaglaise air cànan, ceòl, òrainSomhairle MacGill-Eain (3338)Ratharsair00:20:38Sgoil Eòlais na h-Alba
68335FiosrachadhLàithean sgoile ann am BrèascleitSeonag Chaimbeul (7102)Leòdhas00:09:28Sgoil Eòlais na h-Alba
72893FiosrachadhManaidhean bàisDòmhnall Ailean MacCuinn (6882)Uibhist a Deas00:02:33Sgoil Eòlais na h-Alba
99257FiosrachadhBlàr ChàirinisFear neo-ainmichteBarraigh00:11:04Urras Nàiseanta na h-Alba
104020FiosrachadhLàithean sgoileCatrìona Pheatarsan (5791)Beàrnaraigh na Hearadh00:04:26Sgoil Eòlais na h-Alba